• Post published:13 grudnia 2021
  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:6 mins read

Uszkodzenia mechaniczne to coś zupełnie normalnego, a tym bardziej jeśli są to pęknięcia widoczne na powierzchni betonu. Jedną z cech charakterystycznych betonu, jest jego podatność na występowanie mikropęknięć.

Co zrobić w przypadku wystąpienia pęknięć i uszkodzeń mechanicznych na powierzchni podmurówki wylewanej?

We wcześniejszym wpisie prezentowaliśmy cechy charakterystyczne podmurówki betonowej wylewanej metodą tradycyjną, czyli poprzez zalanie betonem uprzednio przygotowanych szalunków. Na wcześniejszym etapie wykonywania wyżej wymienionej podmurówki należy,  po wykonaniu wykopu na całej jego długości, przygotować zbrojenie. Jeśli cały proces wykonamy poprawnie to powinniśmy uzyskać solidny mur, odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych. Ale nie znaczy to oczywiście, że nie może dojść do spękań czy to zaraz po wykonaniu podbudowy, co występuje zawsze gdy beton zbyt szybko wysycha i nie jest w początkowej fazie podlewany wodą. Czy też na dalszym etapie użytkowania lanej podmurówki, na skutek warunków atmosferycznych panujących w naszej strefie klimatycznej. Wiadomo beton posiada bardzo dużą ilość mikroporów przez, które wgłąb podmurówki wynika woda, która w zimie podczas dużych mrozów może powodować stopniowe rozsadzanie bryły od środka. Jest to oczywiście zjawisko jak najbardziej normalne ale trzeba przyznać, że proces degradacji betonu o odpowiednich parametrach następuje bardzo wolno.

Jakie są inne przyczyny występowania pęknięć na powierzchni betonu?

Powodów występowania pęknięć betonu może być więcej. Jeśli na przykład podmurówka została zastosowana jako mur oporowy, który ma wytrzymać bardzo duży napór gruntu a nie została ona odpowiednio wykonana, bo na przykład za płytko zostały wykonane fundamenty albo też nie zastosowano odpowiedniego zbrojenia. Albo co jeszcze gorsze nie wykonano zbrojenia wcale, co też czasem się zdarza jak ktoś chce obniżyć koszty. Bywa, że beton wykorzystany do zalania takiej podmurówki był zbyt słaby i nie posiadał odpowiednich parametrów. Zdarza się, że teren przed wykonaniem podmurówki nie został odpowiednio zdrenowany i nie dość, że taki murek musi wytrzymać napór ziemi, to dodatkowo musi poradzić sobie jeszcze z naporem wody. Wszystko to w dłuższej perspektywie wpływa na osłabienie tak wykonanej podbudowy i z czasem może ona ulec pęknięciom lub nadmiernej degradacji. Może też dojść do bardzo prozaicznych uszkodzeń mechanicznych powstałych na przykład pod wpływem uderzenia, czy wjechania w ogrodzenie samochodu. Niestety wadą podmurówki lanej jest to, że w przypadku wystąpienia powyższych uszkodzeń,  najczęściej wiąże się to z koniecznością wykonania takiej podmurówki od nowa. Wówczas trzeba usunąć całość podmurówki i jeszcze raz wykonać wszystko od początku, niestety wiąże się to z olbrzymimi kosztami.

Co zrobić w przypadku wystąpienia pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podmurówki prefabrykowanej?

Podmurówka prefabrykowana tak samo jak lana wykonana jest z betonu, a więc narażona jest na wystąpienie wcześniej opisanych zjawisk. Jak każdy wyrób wykonany z betonu jest podatna na występowanie pęknięć i z czasem ulega powolnej degradacji. Cechą charakterystyczną naszych podmurówek jest to, iż są one bardzo solidne i wykonane z betonu architektonicznego samozagęszczlnego klasy C 35/45. Charakteryzują się bardzo gładką powierzchnią, dzięki czemu w porównaniu z innymi podmurówkami występującymi na rynku, w dużo mniejszym stopniu narażone są na wnikanie wody w jej głąb. A co za tym idzie proces degradacji wynikający z rozsadzania takiej podmurówki od środka jest utrudniony i znacznie przesunięty w czasie. Deski betonowe są zbrojone po obwodzie prętem żebrowanym fi 8mm a dodatkowo pręty są połączone na całej długości prętami fi 6mm. Taki sposób zbrojenia znacząco podnosi wytrzymałość naszych desek, dzięki temu, że są one najgrubsze na rynku i mają grubość 6 cm, ich waga oraz odporność na uszkodzenia oraz napór wody lub ziemi, jest większy od innych desek występujących na rynku. Oczywiście pomimo tych zalet może dojść do pęknięcia lub też uszkodzenia mechanicznego naszych desek, jednak przez to, iż są one bardzo solidnie zazbrojone to takie pęknięcia nie obniżają ich właściwości użytkowych. Jeśli jednak pęknięcia lub uszkodzenia są zbyt duże i wyglądają bardzo nieestetycznie, to nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy taką konkretną deskę wymienić na nową i nie trzeba tutaj wymieniać całości podmurówki. A tym bardziej próbować takiej deski w jakikolwiek sposób naprawiać,  gdyż jest to całkowicie nieopłacalne, przy bardzo niskim koszcie jednostkowym takiej podmurówki.

Z powyższego jasno wynika, że pęknięcie czy uszkodzenie podmurówki betonowej to nic szczególnego, ale zdecydowanie łatwiej jest sobie poradzić z pęknięciami, które występują na podmurówce prefabrykowanej. Wówczas wystarczy taką deskę po prostu wymienić. W przypadku uszkodzeń podmurówki wylewanej, wykonanej w sposób tradycyjny, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana i zawsze wiąże się z dużo większymi kosztami. Dlatego też przed przystąpieniem do tak kosztownej inwestycji jaką jest budowa ogrodzenia aluminiowego, palisadowego czy nawet panelowego, warto taką decyzję dobrze przemyśleć.

Dodaj komentarz