• Post published:13 grudnia 2021
  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:7 mins read

Zdarza się, że posiadamy już ogrodzenie i uległo ono uszkodzeniu mechanicznemu lub zwyczajnie wymaga naprawy na skutek na przykład wadliwego montażu. Co wówczas zrobić? Czy warto naprawiać takie ogrodzenie? Czy prościej będzie je wymienić?

Konieczność naprawy ogrodzenia ze względu na uszkodzenie mechaniczne

Może się zdarzyć, że ogrodzenie zostanie uszkodzone, na przykład na skutek wandalizmu czy też poprzez wjechanie w nie samochodem, który przez przypadek zjechał z drogi. Czy też na skutek działania siły wyższej, na przykład wiatru, który powalił na ogrodzenie na przykład stojące w pobliżu drzewo. Niezależnie od tego co jest powodem zawsze pojawia się wówczas problem, który będziemy musieli rozwiązać.

W zależności od tego jakie posiadamy ogrodzenie, różne kroki będziemy musieli podjąć i różny będzie koszt usunięcia takiego uszkodzenia.

Naprawa ogrodzenia murowanego 

Jeżeli mamy ogrodzenie murowane, czy też wykonane z bloczków systemowych wszelkiego rodzaju, to wówczas koszt naprawy takiego ogrodzenia będzie zdecydowanie najwyższy. Jeśli ogrodzenie zostanie bardzo uszkodzone a stawialiśmy je z bloczków systemowych, które nie są już produkowane to w skrajnym przypadku może okazać się, że będzie trzeba takie ogrodzenie całkowicie wyburzyć aż do fundamentów i postawić na nowo. Jeżeli nawet takie bloczki są nadal dostępne to i tak odbudowa takiego uszkodzonego ogrodzenia, czy też jego fragmentu pochłonie sporą ilość czasu i pieniędzy.

Naprawa ogrodzenia palisadowego

Trochę lepiej niż w przypadku ogrodzenia murowanego, wygląda sytuacja jeżeli będziemy musieli naprawić ogrodzenie palisadowe, wykonane ze stali czy też z aluminium. Wówczas sama odbudowa nie będzie tak czasochłonna, gdyż cała naprawa będzie sprowadzała się do wymiany uszkodzonych słupków i przęseł. A jeśli w ogrodzeniu była zamontowana podmurówka systemowa, to również podmurówki. Gorzej gdy zamiast podmurówki systemowej, mamy podmurówkę wylewaną, wówczas naprawa będzie bardziej czasochłonna i kosztowna, ale tak czy owak nie tak jak w przypadku ogrodzenia murowanego czy też z bloczków systemowych.

Naprawa ogrodzenia z siatki 

Tutaj sytuacja wygląda lepiej niż w poprzednich przypadkach, bo koszt samej siatki jest niski. Koszt wzrasta gdy trzeba będzie wymienić uszkodzone słupki. Wadą takiego ogrodzenia w przypadku konieczności jego naprawy lub wymiany jest to, że trzeba będzie wymienić taką siatkę praktycznie w całości, bo naprawa i ponowne naciągnięcie może okazać się już niemożliwe. Pomimo, że siatka sama w sobie jest tania, to w przypadku gdy wystąpi konieczność jej wymiany w całości a metrów bieżących ogrodzenia jest dużo, to może okazać się, że koszty tej operacji również będą niemałe.

Naprawa ogrodzenia panelowego

Zdecydowanie najlepiej wygląda sytuacja, w której musimy naprawić ogrodzenia panelowe. Ponieważ jest to ogrodzenie modułowe, nie ma konieczności wymiany takiego ogrodzenia w całości. Spokojnie można zdemontować tylko te panele, które uległy uszkodzeniu. Ponieważ są one przykręcane, to wystarczy nam tylko klucz i nie musimy mieć żadnych innych narzędzi. Jeżeli oprócz paneli uszkodzeniu uległy również słupki, to wystarczy je wykopać i w ich miejsce zalać nowe słupki. Jeszcze prościej wygląda wymiana uszkodzonej podmurówki betonowej prefabrykowanej, ponieważ jest ona wykonana również z modułów, które nie są na stałe połączone, ani z gruntem, ani ze słupkiem czy też panelem. Wystarczy zwyczajnie wyciągnąć uszkodzone elementy i w ich miejsce wstawić nowe. Koszt całej operacji jest bardzo niski, bo poszczególne elementy ogrodzenia panelowego są stosunkowo tanie, to dodatkowo nie potrzebujemy tutaj żadnych skomplikowanych narzędzi czy też wyspecjalizowanych fachowców, którzy za swoją usługę słono sobie liczą.

Konieczność naprawy ogrodzenia na skutek wadliwego montażu

Zdarza się, że chcemy przyoszczędzić i zdecydujemy się na najtańszą ofertę. Niestety jeżeli oferta jest bardzo tania, to z reguły jest to spowodowane tym, że dana firma na czymś oszczędza. Nagminne jest to, że firmy oszczędzają na betonie. Zamiast używać betonu atestowanego z betoniarni, który ma odpowiednie parametry, to wykonują montaż na betonie mieszanym na budowie we własnym zakresie, w dowolnych proporcjach. Ponieważ nikt ich nie sprawdza, to okazuje się że na dziesięć łopat piasku dają jedną łopatę cementu. Trudno wówczas oczekiwać, że takie ogrodzenie będzie solidnie zamontowane. Oczywiście na pierwszy rzut oka wszystko będzie wyglądało dobrze, ale problemy pojawią się po jakimś czasie, gdy taki beton zacznie się kruszyć lub pękać. Wówczas ogrodzenie będzie niestabilne, ale często dzieje się to dopiero po upłynięciu okresu gwarancji. 

Inną metodą, którą stosują firmy, by obniżyć koszty usługi, jest wykonanie bardzo płytkich otworów pod słupki. Jeżeli Inwestor nie sprawdza takiej ekipy, to po co ma ona wykonywać głębokie otwory. Raz, że wiąże się to ze znacznym nakładem pracy, a dwa, że do głębokich otworów wejdzie znacznie więcej betonu. Skoro na pierwszy rzut oka i tak tego nie widać, to po co ekipa ma się męczyć, tutaj też nikt nie jest w stanie tego sprawdzić zaraz po montażu. Wszystko wychodzi dopiero po jakimś czasie, na przykład po pierwszej mroźnej zimie, gdy na skutek znacznego mrozu, ze względu na zbyt płytkie osadzenie słupków, zostają one wybite do góry. Wówczas każdy słupek się rusza i chyli w inną stronę i wygląda to bardzo nieestetycznie. 

Inną wadą montażową mającą wpływ na degradację ogrodzenia może być montaż na niestabilnym podłożu, które zostało świeżo nasypane, lub na podłożu podmokłym, które nie zostało zdrenowane. Wówczas może dojść do całkowitej degradacji ogrodzenia, nawet z uszkodzeniem fundamentu włącznie. Tak czy inaczej trzeba mieć świadomość, że najprostsza i najtańsza naprawa, jest zawsze w przypadku ogrodzenia panelowego. Ze względu na swoją budowę i niski koszt usunięcie jakiegokolwiek uszkodzenia nie pociąga za sobą dużych nakładów czasowych i finansowych.

Dodaj komentarz