• Post published:13 grudnia 2021
  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:3 mins read

Najprościej rzecz ujmując tereny podmokłe to takie tereny, na których występuje wysoki poziom wód gruntowych. Wody gruntowe to wody znajdujące się pod powierzchnią gruntu, które zatrzymywane są przez jego nieprzepuszczalne warstwy.

Wody gruntowe a ogrodzenie?

Poziom wód gruntowych związany jest przede wszystkim z rodzajem gleby i warunkami hydrologicznymi panującymi na danym terenie. Przykładowo gleby piaszczyste charakteryzują się niskim poziomem wód gruntowych ze względu na swoją przepuszczalność, gleby gliniaste przeciwnie charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych.

Oczywiście bardzo duży wpływ na poziom wód gruntowych ma ilość opadów występujących na danym terenie. Zdarza się, że wody gruntowe zalegają na tyle płytko, że występują na poziomie fundamentów czy to domu czy też ogrodzenia. Tego typu działki, na których występuje wysoki poziom wód gruntowych bardzo często położone są poza centrami miast w przepięknej scenerii i kuszą swoją niską ceną. Nie powinniśmy jednak kierować się tylko emocjami przy zakupie działki ale przede wszystkim dokładnie przemyśleć swoją decyzję. 

Jeśli nie znamy się na tych kwestiach to możemy poradzić się ekspertów lub sprawdzić czy dla danego obszaru zostało sporządzone badanie poziomu wód gruntowych. W przypadku braku takich badań najlepiej będzie zlecić je przed podjęciem decyzji o zakupie geologowi, który sprawdzi stan gruntu na danej działce oraz określi czy na danym terenie można w ogóle stawiać jakiekolwiek obiekty budowlane. Przy zakupie działki nie powinniśmy się sugerować tym, że w sąsiedztwie stoją już budynki mieszkalne, gdyż może okazać się, iż na danej działce nie będzie możliwości wybudowania obiektów budowlanych albo też ich budowa będzie pociągała za sobą olbrzymie koszty związane z przystosowaniem danego terenu do zabudowy. Wówczas może okazać się, że wszelkie oszczędności wynikające z zakupu taniej działki zostaną zniwelowane przez koszty jej przystosowania.

Jeżeli jednak już jesteśmy właścicielami takiej działki, to absolutnie nie powinniśmy oszczędzać tylko wykonać drenaż terenu oraz jego osuszenie oraz głęboko fundamentować w słupki na betonie atestowanym. Wówczas ryzyko, że ogrodzenie nam popęka czy też je wysadzi w zimie będzie znacznie mniejsze.

Jak widać zakup działki a później budowa ogrodzenia to poważna decyzja, która pociąga za sobą określone konsekwencje. Nierzadko są to bardzo poważne konsekwencje finansowe, dlatego zanim zdecydujemy się na zakup działki, budowę czy montaż ogrodzenia powinniśmy najpierw rozważyć wszystkie za i przeciw, tak by później nie być zdziwionym i nie żałować pochopnie podjętej decyzji.

Dodaj komentarz